csa logo
สมาคม CSA Thailand Chapter ได้ร่วมมือกับ British Standard Institution (BSI) จัดอบรมหลักสูตร Auditing Cloud Security for CSA STAR Certification ให้กับเจ้าหน้าที่สำนักงานรัฐบาลอิเล็กทรอนิกส์ (องค์การมหาชน)
สมาคม CSA Thailand Chapter ได้ร่วมมือกับ British Standard Institution (BSI) จัดอบรมหลักสูตร Auditing Cloud Security for CSA STAR Certification ให้กับเจ้าหน้าที่สำนักงานรัฐบาลอิเล็กทรอนิกส์ (องค์การมหาชน) สมาคม CSA Thailand Chapter ได้ร่วมมือกับ British Standard Institution (BSI) จัดอบรมหลักสูตร Auditing Cloud Security for CSA STAR Certification ให้กับเจ้าหน้าที่สำนักงานรัฐบาลอิเล็กทรอนิกส์ (องค์การมหาชน) เพื่อเป็นการเพิ่มองค์ความรู้ในการจัดการความปลอดภัยระบบ Cloud Computing อย่างมีประสิทธิภาพ และพัฒนาต่อยอดทักษะในการบริหารจัดการ...
สมาคม CSA Thailand Chapter โดยนางสาวนันทวัน วงศ์ขจรกิตติ และคณะเจ้าหน้าที่ ร่วมแสดงความยินดีแก่ผู้บริหารบริษัท อินเทอร์เน็ตประเทศไทย จำกัด (มหาชน) - INET ที่ได้รับการรับรองมาตรฐาน CSA-STAR เป็นรายแรกในประเทศไทย
สมาคม CSA Thailand Chapter โดยนางสาวนันทวัน วงศ์ขจรกิตติ และคณะเจ้าหน้าที่ ร่วมแสดงความยินดีแก่ผู้บริหารบริษัท อินเทอร์เน็ตประเทศไทย จำกัด (มหาชน) -  INET ที่ได้รับการรับรองมาตรฐาน CSA-STAR เป็นรายแรกในประเทศไทย สมาคม CSA Thailand Chapter โดยนางสาวนันทวัน วงศ์ขจรกิตติ และคณะเจ้าหน้าที่ ร่วมแสดงความยินดีแก่ผู้บริหารบริษัท อินเทอร์เน็ตประเทศไทย จำกัด (มหาชน) - INET ที่ได้รับการรับรองมาตรฐาน CSA-STAR เป็นรายแรกในประเทศไทย โดย CSA-STAR เป็นกระบวนการจัดการด้านความมั่นคงปลอดภัยสำหรับผู้ให้บริการ Cloud Service Provider ที่สร้างความมั่นใจให้แก...

 


 

Copyright 2012 by Cloud Security Alliance Thailand Chapter, all right reserved.   |  Login  |